«До уваги споживачів»

13.06.2018

11 червня 2017 року набрав чинності Закон України "Про ринок електричної енергії" (далі-Закон),  який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів.

Згідно з вимогами зазначеного Закону, не пізніше ніж через  18 місяців з дня набрання ним чинності повинно відбутись відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в енергопостачальних компаніях України. Тобто на території Харківської області повинні бути створені дві нові компанії: одна займатиметься розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж (оператор системи розподілу), інша – постачанням електроенергії (електропостачальник).

Тобто, послуги з постачання за вільними (ринковими) цінами та розподілу електричної енергії будуть надаватися окремими суб’єктами господарювання. Таким чином, постачання електричної енергії споживачам перестане бути монопольним видом діяльності на території області.

Споживачі будуть самі обрати собі електропостачальника та матимуть можливість змінювати його на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку.

Отже, споживачам (крім побутових та малих непобутових споживачів) необхідно буде до 11 грудня 2018 року обрати електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії.

Побутовим та малим непобутовим споживачам постачання буде здійснювати обраний ними електропостачальник  або постачальник універсальних послуг.

Малими непобутовими споживачами вважаються суб`єкти малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання.

Для реалізації вимог Закону, а саме здійснення заходів з відокремлення з метою постачання електричної енергії споживачам на території Харківської області, на загальних зборах акціонерів АК «Харківобленерго» прийнято рішення про заснування нового акціонерного товариства ПрАТ «Харківенергозбут» шляхом виділу.

Після отримання відповідної ліцензії на впровадження господарської діяльності з постачання електричної енергії ця компанія впродовж двох років буде також виконувати функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

По закінченню зазначеного періоду, визначення постачальника універсальних послуг буде здійснюватися з урахуванням вимог статті 63 Закону, а саме – за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії

Якщо  споживач не обере електропостачальника, постачання електричної енергії йому, впродовж не більше 90 днів, буде автоматично здійснювати постачальник "останньої надії", визначений на  території області.

Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором про постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, за вільними цінами, крім постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або постачальником «останньої надії», ціни (тариф) яких формується відповідно до методики, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного договору, який пропонується споживачам до укладення. До договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг додаються публічні комерційні пропозиції.

Договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником.

У разі офіційного оприлюднення комерційної пропозиції електропостачальник не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору на умовах цієї комерційної пропозиції, якщо технічні засоби вимірювання та обліку електричної енергії забезпечують виконання сторонами умов комерційної пропозиції.

На вимогу споживача електропостачальник має надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку.

 

На даний час форми договорів та комерційні пропозиції знаходяться на стадії розробки. Після узгодження вони будуть розміщені на офіційному веб-сайті.

 

Передача постачальнику універсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачів під час здійснення заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам. 

    Провадження діяльності з постачання електричної енергії постачальником за регульованим тарифом для не побутових споживачів здійснюватиметься до 11 грудня 2018 року на підставі діючих на момент набрання чинності Закону договорів.

До 11 грудня 2018 року постачання електричної енергії побутовим та не побутовим споживачам здійснюється за роздрібними цінами, встановленими НКРЕКП, відповідно до законодавства.

 

Всі взаємовідносини між постачальниками, споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку регулюються Законом України « Про ринок електричної енергії» та наступними підзаконними актами:

-Правила роздрібного ринку електричної енергії;

-Кодекс систем розподілу;

-Кодекс комерційного обліку електричної енергії.

З даними документами можна ознайомитись у розділі «Споживачам» «Нормативні документи» .