Комерційна пропозиція для побутових споживачів

14.12.2018

Розповсюджується лише на побутових споживачів

Додаток № 3 від “_____” ____________20 ____ р.
до договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг
№ ___________ від _____________ р.
 
Комерційна пропозиція №10

(розповсюджується лише на побутових споживачів)

Умова

Пропозиція

1. Ціни на електричну енергії

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, застосовуються згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 № 220 “Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню” (із змінами і доповненнями).

При зміні Регулятором тарифів на електричну енергію для побутових споживачів, Постачальник застосовує при розрахунках нові тарифи з дати їх введення в дію Регулятором.

Інформація про діючу ціну електричної енергії розміщується на офіційному веб-сайті Постачальника.

Сума коштів, яку має оплатити Споживач за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію, визначається як добуток фактичного обсягу спожитої електричної енергії на діючу ціну у розрахунковому періоді.

2. Територія, на якій Постачальник пропонує відповідну комерційну пропозицію

Відповідна комерційна пропозиція дійсна на території Харківської області, виключно електричні мережі АТ “Харківобленерго”, АТ “Укрзалізниця”, НЕК “Укренерго”.

3. Спосіб оплати

Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Оплата електричної енергії, в тому числі послуги з розподілу електричної енергії, здійснюється Споживачем один раз за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії, визначеного за показами розрахункових засобів обліку (або розрахунковим шляхом), на підставі виставленого рахунка Споживачу Постачальником, в якому зазначаються сума до сплати за електричну енергію, в тому числі послуги з розподілу електричної енергії.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному документі у реквізиті “Призначення платежу ” посилань на період, за який здійснюється оплата, або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані Споживачем за електричну енергію, Постачальник має право зарахувати як погашення існуючої заборгованості Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.

У разі зміни тарифу надлишок (переплата) оплаченої, але не спожитої електричної енергії зараховується Споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими тарифами в наступному розрахунковому періоді.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від оплати поточного споживання електричної енергії поточного періоду .

4. Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати

Рахунок за спожиту електричну енергію надається Споживачу протягом 10 робочих днів від дня закінчення розрахункового періоду.

Рахунок за спожиту електричну енергію має бути оплачений протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка Споживачем.

Оплата вартості електричної енергії в тому числі послуги з розподілу електричної енергії здійснюється Споживачем на рахунок Код ЄДРПОУ 42206328 р/р 26035300529792 МФО 351823 ХОУ АТ Ощадбанк

5. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії

За ініціативою однією зі сторін у порядку, встановленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

6. Визначення способу оплати послуг з розподілу

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу електричної енергії через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи розподілу.

7. Розмір пені (відповідальність) за порушення строку оплати

За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад обумовлений термін споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором, на поточний рахунок Постачальника ЄДРПОУ 42206328 р/р 2600413373 МФО 351629
АТ “Мегабанк”.

8. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг

Постачальник зобов'язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором. Інформація про порядок надання компенсацій та їх розміри розміщується на офіційному веб-сайті Постачальника www.zbutenergo.kharkov.ua.

9. Інші умови

Оплата витрат оператора системи розподілу на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки), здійснюється Постачальником за рахунок коштів Споживача.

10.Урахування пільг, субсидій

Пільги та субсидії* при розрахунках за спожиту електричну енергію враховуються у порядку, встановленому нормами діючого в Україні законодавства.

11. Термін дії договору та умови пролонгації

Договір укладається на 1 календарний рік та вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення терміну дії Договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії.

Примітка:

* Інформація про наявність пільг та субсидії станом на день укладання Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднання, яка є додатком 1 до Договору. Якщо в майбутньому Споживач або члени його сім'ї отримують право пільги з оплати електричної енергії, Споживач повинен негайно звернутись до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення змін до неї можливе лише за згодою сторін.

Постачальник:

Споживач:

Приватне акціонерне товариство
Харківенергозбут”
61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126
Тел.: (057) 737-23-88
факс: (057) 737-45-84

 

Тел.: ______________________________

ЄДРПОУ 42206328
ИНН 422063220326
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання 26035300529792
МФО 351823
Харківське обласне управління
АТ “Ощадбанк”

___________________________________
(підпис, П. І. Б.)

ЄДРПОУ

 

 

 

___________________________________
(підпис, П. І. Б.)

                 ____________ 20__ року

                 ____________ 20__ року