Порядок оплати за природний газ

Для побутового споживача порядок оплати наступний:

Оплата побутовим споживачем за надані послуги з газопостачання може проводитись:

за квитанціями абонентської книжки постачальника;

за платіжними документами, які виписуються постачальником.

Порядок оплати за поставлений газ зазначає споживач  самостійно в заяві-приєднанні.

Споживач ПрАТ «Харківенергозбут» може здійснювати оплату за природний газ у будь-який спосіб: через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, в особистому кабінеті (за наявності), мобільному додатку (в розробці).

Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об'єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди.

Порядок визначення об’єму (обсягу) газу та планові величини середньомісячного споживання (якщо по них будуть здійснюватися розрахунки) визначаються в заяві-приєднанні.

Якщо об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу буде визначатись за плановими величинами середньомісячного споживання, постачальник зобов'язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об'єму (обсягу) споживання природного газу з даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок споживачу. За відхилення нарахованих сум за плановими величинами та фактичним споживанням за даними Оператора ГРМ пеня не стягується.

При здійсненні постачання природного газу в рамках базової річної пропозиції об'єм (обсяг) постачання та споживання природного газу визначається за даними Оператора ГРМ, визначеними згідно з умовами договору розподілу природного газу в розрахунковому періоді.

Розрахунковим періодом за договором постачання природного газу побутовим споживачам є календарний місяць, крім випадку зміни постачальника, коли для попереднього постачальника розрахунковий період має визначатися як сума газових діб місяця, що передували даті зміни постачальника, а для нового - як сума газових діб місяця, наступних за датою зміни постачальника.

При здійсненні постачання природного газу в рамках базової річної пропозиції оплата рахунка (платіжного документа) постачальника має бути здійснена не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

При здійсненні постачання природного газу в рамках комерційної пропозиції постачальника строк оплати рахунка постачальника визначається комерційною пропозицією постачальника.

На вимогу споживача постачальник зобов'язаний надати дані, які підтверджують згоду споживача на обрання іншої комерційної пропозиції, протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання запиту.

Постачальник зобов'язаний повідомити споживача про дату, з якої здійснено перехід на іншу комерційну пропозицію, протягом трьох робочих днів з дати такого переходу.

У випадку відмови в наданні іншої комерційної пропозиції споживачу постачальник письмово повідомити про це споживача протягом десяти робочих днів з дня фіксації його згоди про перехід на іншу комерційну пропозицію.

Спосіб повідомлення споживача повинен відповідати способу в який споживач повідомив постачальника про намір обрання іншої комерційної пропозиції постачальника.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності діючого графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.

Після отримання на інформаційній платформі повідомлення про намір споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником постачальник не має права припинити або обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача.

У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за спожитий природний газ в установленому законодавством порядку.

 

Для непобутового споживача порядок оплати наступний:

 

Порядок  оплати визначається укладеним між споживачем та товариством договору на постачання природного газу а також у додаткових угодах по місяцю постачанню. Оплата здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні на банківський рахунок Постачальника. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер Договору, дату його підписання та призначення платежу. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок постачальника.

Споживачу на його вимогу може надаватись відповідний рахунок на оплату. Зазначений рахунок підписує уповноважена особа Постачальника та направляє його на електрону адресу, яку зазначає Споживач.

У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору.

У разі відсутності діючого графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.