Порядок укладання договору на постачання природного газу зі споживачем, що не є побутовим

Відповідно до Правил постачання природного газу підставою для постачання природного газу споживачу є:

  • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
  • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;
  • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
  • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
  • дозвіл діючого постачальника на перехід споживача до нового постачальника.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, за яким постачальник зобов'язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором. (в розробці)

Перелік документів,

що надаються для укладення Договору постачання природного газу

1. Заява згідно типової форми (гіперпосилання), яка заповнена та   підписана керівником чи уповноваженою особою;

2. Належним чином завірену копію заяви-приєднання до договору розподілу чи транспортування природного газу;

3. Належним чином завірену копію останньої редакції Статуту або установчого договору;

4. Належним чином завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності);

5. Належним чином завірену копію  витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, у редакції останніх змін, які є чинними на день подання заяви про укладання договору;

6. Належним чином завірену копію свідоцтва платника податку на прибуток на загальних умовах  (за наявності);

7. Належним чином завірену копію свідоцтва платника ПДВ або  єдиного податку;

8. Належним чином завірену копію  або оригінал документу, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи  та право одноособово підписувати господарські договори (протокол, наказ про призначення керівника, або їх витяги тощо) ;

9. В разі, якщо договір підписуються уповноваженою особою  - належним чином завірену копію  або оригінал довіреності  на уповноважену особу, яка має право підписувати договір та інші документи, які оформлюються  під час виконання умов договору на постачання газу;

10. В разі якщо договір,  що укладається, підпадає під дію норм чинного законодавства про значні правочини ( ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю) -  належним чином завірену копію рішення відповідного органу товариства (Наглядової ради, та/або Загальних зборів) про надання згоди на вчинення цього значного правочину;

11. Копію паспортних даних особи, яка підписує договір (1,2,3, та сторінки із  зазначенням останнього місця реєстрації) ;

12. Належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт споживача;

13. Акт звірки розрахунків із попереднім постачальником природного газу, який підтверджує відсутність заборгованості споживача за використаний природний газ,  або довідку - дозвіл діючого постачальника  в довільній формі на перехід споживача до нового постачальника.

Для укладання  договору  постачання природного газу з нашим Товариством Споживач заповнює, підписую та направляє на електронну адресу Товариства,  лист-заяву  на укладання договору постачання природного газу (скачати ТУТ)  разом із необхідними документами.

Після отримання заяви на укладання та опрацювання отриманих від Споживача документів  представники Товариства  зв’язуються із Споживачем або з метою надання чи уточнення даних, або з метою підписання договору,  та надають Споживачеві заповнені примирники договору (зазначені обсяги,  розрахункові дані, адреси, контакти тощо) для підписання. Споживач перевіряє правильність заповнення своїх даних, в разі відсутності зауважень – підписує власноруч 2 примірника договору та разом із пакетом документів відповідно до переліку зазначеного у Заяві передає у зручний для нього  спосіб представнику Товариства.

Представник Товариства, відповідальний за укладання договору, забезпечує підписання і оформлення договору з боку Товариства, надає номер договору і дату (споживач може надати свій номер договору), та один екземпляр договору повертає споживачу.

Всі зміни до укладених договорів (в тому числі і визначення ціни на відповідний період постачання газу) оформлюються додатковими угодами. Порядок роботи з додатковими угодами (отримання, узгодження, підписання тощо) відповідає порядку роботи з договорами.

п'ятниця, Вересень 3, 2021