Права та обов’язки сторін під час постачання природного газу побутовому споживачуПрава та обов’язки сторін під час постачання природного газу побутовому споживачу

Побутовий споживач має право на:

 • вільний вибір постачальника та безоплатну зміну постачальника;
 • безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;
 • зменшення розміру плати в разі погіршення наданих постачальником послуг;
 • отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу;
 •  
 • розірвання договору, в тому числі дострокове, та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема цими Правилами;
 • проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акту;
 • безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
 • інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Побутовий споживач зобов'язаний:

 • укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
 • забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору;
 • раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 • не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
 • безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
 • проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акту та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
 • припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов укладених договорів.
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газута чинним законодавством.

 

 Постачальник має право:

 • укласти договір постачання природного газу в порядку, визначеному Правилами постачання природного газу;
 • отримувати від побутового споживача плату за поставлений природний газ;
 • вимагати від побутового споживача відшкодування збитків у передбачених Правилами постачання природного газу випадках;
 • ініціювати припинення постачання природного газу побутовому споживачеві, з урахуванням вимог Правилами постачання природного газу та чинного законодавства;
 • безперешкодного доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;
 • проводити разом із побутовим споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акту;
 • інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

    Постачальник зобов'язаний:

 • забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором, та забезпечити своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС;
 • розміщувати на власному веб-сайті інформацію, що вимагається Правилами постачання природного газу;
 • публікувати на власному веб-сайті та в особистому кабінеті споживача детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію. Зміна ціни на природний газ може здійснюватися виключно з 01 числа місяця;
 • публікувати на власному веб-сайті та в особистому кабінеті споживача ціну на природний газ у рамках надання послуг на умовах базової річної пропозиції до 25 квітня поточного року;
 • надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами Правилами постачання природного газу, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;
 • видавати побутовому споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами договору вони є способом розрахунку);
 • розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог Правил постачання природного газу Правил і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;
 • у випадку розірвання  договору постачання природного газу ініціювати виключення побутового споживача із Реєстру споживачів постачальника  та своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;
 • визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
 • створювати точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки зазначаються в особистому кабінеті споживача і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
 • надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

    Побутовий споживач є відповідальним за:

 • несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;
 • відмову в доступі до об’єкта споживача представникам постачальника/оператора ГРМ/ГТС для виконання ними функцій, передбачених Правилами постачання природного газу та договором;
 • порушення інших вимог Правил постачання природного газу.

    Постачальник є відповідальним за:

 • порушення вимог Правилами постачання природного газу;
 • несвоєчасне включення споживача до Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу;
 • несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
 • безпідставне припинення газопостачання.