Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02.2023