Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.03.2023