Повідомлення про обрану Товариством депозитарну установу та щодо необхідності виконання вимог Закону України "Про депозитарну систему України"