Пропозиції акціонера щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут», дистанційне проведення яких запланована на 24 квітня 2023 року