Протокол № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" від 06.12.2019