Протокол № 5 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 28.04.2021