Протокол № 6 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут"