Протокол № 7 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 04.02.2022