Протокол № 8 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 06.06.2022