Протокол № 9 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 24.04.2023