Протокол №1 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 30.05.2018