Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року