БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 06 червня 2022 року