До уваги споживачів та інших учасників роздрібного ринку електроенергії щодо врегулювання питання забезпечення з боку ОСР всіх побутових споживачів мінімальним рівнем договірної потужності 5 кВт

18.03.2021

До уваги споживачів та інших учасників роздрібного ринку електроенергії щодо врегулювання питання забезпечення з боку ОСР всіх побутових споживачів мінімальним рівнем договірної потужності 5 кВт, а також повернення споживачам коштів за даними особових рахунків, відкритих у ПРТ, на яких станом на 01.01.2019 утворилась переплата за електроенергію.

   З метою захисту прав споживачів, в частині повернення коштів за даними особових рахунків, відкритих у постачальників за регульованим тарифом (ПРТ), на яких станом на 01.01.2019 утворилась кредиторська заборгованість, та впорядкування взаємовідносин з індивідуальними побутовими споживачами в частині договірної потужності споживання електричної енергії на мінімальному рівні 5 кВ, на засіданні НКРЕКП 17.03.2021 прийнято постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП». Зазначеною постановою затвердили зміни, до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (ПРРЕЕ) та Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 (Постанова № 955).

   Варто зазначити, що вказаними змінами враховується необхідність визначення величин розрахункового електричного навантаження об’єктів побутових споживачів під час розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм ОСР, згідно з Постановою № 955 та виконання вимог пункту 13 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

   Внесені зміни до вищенаведених нормативно-правових актів НКРЕКП забезпечать захист прав індивідуальних побутових споживачів у частині не здійснення з боку оператора систем розподілу (ОСР) обмеження потужності на їх об’єктах нижче 5 кВт, а також зобов’яжуть ОСР виконати фінансові зобов’язання за договорами на постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, що діяли до 31.12.2018.

   Інформація оприлюднена на офіційному веб сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, Регулятор) - http://www.nerc.gov.ua/