Фінансова звітність

Фінансова звітність за І квартал 2023 року (31.03.2023)

                         

Фінансова звітність за 2022 рік

                         

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітнотності ПрАТ"Харківенергозбут" за 2022 рік

                         

Фінансова звітність за ІІІ квартал 2022 року (30.09.2022)

                                 

Фінансова звітність за І квартал 2022 року (31.03.2022)

                         

Фінансова звітність за 1 півріччя 2022 року (30.06.2022)

                         

Фінансова звітність за 2021 рік

                         

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітнотності ПрАТ"Харківенергозбут" за 2021 рік

                         

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2021
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 р.

Сторінки