Фінансова звітність

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2021 р.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2021 р.
Фінансова звітність за 9 місяців 2020 року. 26.10.2020
Фінансова звітність за 1 півріччя 2020 року. 24.06.2020
Фінансова звітність за 1 квартал 2020 року (27.04.2020)
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ "Харківенергозбут" за 2019 рік.
Фінансова звітність за 2019 рік. (24.02.2019)
Фінансова звітність за 9 місяців 2019 року (25.10.2019)

Сторінки