Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Акціонерного товариства ПрАТ «Харківенергозбут»