Протокол № 2 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 15.04.2019