КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2019 р. № 373
Київ

Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 807 від 14.08.2019
№ 1123 від 27.12.2019
№ 329 від 22.04.2020}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визначити уповноваженим банком, який забезпечує банківське обслуговування реалізації механізму надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 травня 2019 р., крім пунктів 1 і 3 цієї постанови та пунктів 3, 4, 6 змін, затверджених цією постановою, які застосовуються з 1 жовтня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 373

ПОРЯДОК
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, та механізм надання громадянам у грошовій формі таких пільг:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також житлово-комунальних послуг, а саме:

- житлових послуг - послуг з управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі - об’єднання), а саме:

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

- витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

- витрат на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створене об’єднання;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються щомісяця у грошовій формі (готівковій або безготівковій), на придбання твердого палива і скрапленого газу - один раз на рік у грошовій готівковій формі.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

2. Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

3. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (крім військовослужбовців), “Про Службу безпеки України”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, “Про освіту”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров’я (далі - пільговики).

Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

3-1. Для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, а у сільській місцевості - до уповноважених осіб, визначених виконавчими комітетами селищних і сільських рад, за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), за фактичним місцем проживання за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390), з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви пільговиків з необхідними документами приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади.

3-2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, уповноважені особи, визначені виконавчими органами ради об’єднаної територіальної громади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, щомісяця складають списки осіб (із зазначенням пільгових категорій) для призначення пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним, міським головою (іншою уповноваженою особою) та завірений печаткою (у разі наявності), щомісяця до 23 числа подається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення звіряє список з інформацією, внесеною до Реєстру.

Звірений список затверджується керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Один примірник (копія) затвердженого списку передається відповідному структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення житлових субсидій.

3-3. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду пільговик подає довідку щодо придбання твердого палива і скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані ним кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо, скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на 12 місяців.

3-4. У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги, зазначені у частині п’ятій статті 51 Бюджетного кодексу України, члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть пільговика;

довідки про факт проживання членів сім’ї разом з пільговиком, виданої в установленому порядку.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Розрахунок розміру пільги

4. Право на отримання пільг, встановлених законами України, з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї визначається:

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення - відповідно до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570);

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, - відповідно до Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 625; 2004 р., № 6, ст. 321; 2005 р., № 23, ст. 1282).

5. Для розрахунку розміру пільги інформацію структурним підрозділам з питань соціального захисту населення до 20 числа кожного місяця надають:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

бюджетні установи, казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, - про працівників, які мають право на отримання пільги у поточному місяці з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї;

об’єднання - про зміну  внесків, платежів об’єднанню;

управителі, виконавці комунальних послуг - про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад - про зміни стосовно пільговика (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для опалення).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

6. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Реєстру та інформації, отриманої відповідно до пункту 5 цього Порядку, розраховують щомісяця до 25 числа суму пільги:

на оплату житлово-комунальних послуг виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім’ї, які мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) і державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

на придбання твердого палива і скрапленого газу виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості.

Сума пільги у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такої суми.

Якщо в одному житловому приміщенні право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг мають кілька пільговиків, розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який має право на більший за розміром відсоток знижки плати, з урахуванням розміру пільг інших пільговиків.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує особу про призначення (непризначення) пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, а за заявою пільговика надає йому інформацію про розрахунок розміру пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019; в редакції Постанови КМ № 1123 від 27.12.2019}

Механізм виплати пільги

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати пільг).

За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону. У разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 807 від 14.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення надають щомісяця до 27 числа управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків, що ведуться АТ “Ощадбанк” відповідно до пункту 9 цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

Управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг надають до 1 жовтня та 1 травня структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.

{Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 807 від 14.08.2019, № 1123 від 27.12.2019, № 329 від 22.04.2020}

У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі.

{Абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 807 від 14.08.2019, № 1123 від 27.12.2019, № 329 від 22.04.2020}

8. Для реалізації механізму надання пільг у грошовій формі  інформаційна взаємодія між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, АТ “Ощадбанк” та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг здійснюється шляхом обміну електронними документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Під час надання пільг у грошовій формі не застосовуються Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 787), та Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 21 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).

Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до АТ “Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

Виплата пільг у грошовій безготівковій формі

9. АТ “Ощадбанк” веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, в розрізі кожного пільговика (далі - облікові записи пільговиків).

АТ “Ощадбанк” здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ “Ощадбанк” (його установами) та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ “Ощадбанк”. Типову форму договору визначає АТ “Ощадбанк” за погодженням з Мінсоцполітики.

Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

За рахунком для виплати пільг здійснюються такі операції:

на рахунку для виплати пільг обліковуються суми коштів, які перераховані Мінсоцполітики з наданням АТ “Ощадбанк” реєстрів нарахованих пільг, що підлягають зарахуванню на цей рахунок та відображенню в автоматизованих системах банку в розрізі облікових записів пільговиків (далі - реєстр нарахованих пільг);

з рахунка для виплати пільг кошти у розрізі пільговиків перераховуються управителям, об’єднанням та виконавцям комунальних послуг, інформація про яких міститься в Реєстрі, згідно з поданими ними реєстрами про суми нарахованих платежів за послуги;

за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати пільг на рахунки пільговиків в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого рахунка в АТ “Ощадбанк” рахунок відкривається за заявою пільговика до АТ “Ощадбанк”. Відкриття рахунка здійснюється в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”;

{Абзац сьомий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 807 від 14.08.2019}

на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків, не повертаються до державного бюджету.

Залишки коштів, що обліковуються на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, 20 грудня припиняють обліковуватись АТ “Ощадбанк” за такими обліковими записами пільговиків та протягом двох робочих днів повертаються на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

10. Облік в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” облікових записів пільговиків здійснюється в такій послідовності:

1) на підставі даних Реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населення кожного робочого дня (за потребою) формують реєстри осіб, які мають право на отримання пільг (далі - реєстр пільговиків), які захищеними каналами зв’язку передаються Мінсоцполітики. Форма реєстру пільговиків встановлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”.

У разі зміни адреси місця проживання пільговика структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання пільговика включає відомості про нього до реєстру пільговиків, який передається АТ “Ощадбанк” для коригування облікового запису пільговика;

2) Мінсоцполітики передає не пізніше ніж протягом наступного робочого дня АТ “Ощадбанк” отримані реєстри пільговиків захищеними каналами зв’язку для обліку в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” облікових записів пільговиків;

3) АТ “Ощадбанк” формує протягом наступного робочого дня в автоматизованих системах банку облікові записи пільговиків, інформацію про які передає Мінсоцполітики;

4) Мінсоцполітики передає не пізніше ніж протягом наступного робочого дня отримані дані про облікові записи пільговиків структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У разі зміни відомостей, що були включені до реєстрів пільговиків, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення коригують відповідні дані під час подальшого формування реєстрів пільговиків в порядку, визначеному підпунктами 1-4 цього пункту.

11. Фінансування та перерахування пільг у грошовій безготівковій формі здійснюється в такій послідовності:

1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують та передають щомісяця Мінсоцполітики захищеними каналами зв’язку реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за формою, встановленою договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”, які Мінсоцполітики після перевірки подає до 27 числа АТ “Ощадбанк”;

{Підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

2) АТ “Ощадбанк” інформує не пізніше ніж протягом наступного робочого дня Мінсоцполітики про можливість подальшої обробки отриманих реєстрів нарахованих пільг;

3) Мінсоцполітики формує протягом трьох робочих днів узагальнений  реєстр нарахованих пільг, який подає АТ “Ощадбанк”, та здійснює переказ коштів на рахунок для виплати пільг для відображення таких коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” за обліковими записами пільговиків. Форма узагальненого реєстру нарахованих пільг встановлюється договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”.

У разі коли загальна сума поданих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реєстрів нарахованих пільг більша за наявні фінансові призначення, черговість фінансування таких реєстрів визначає робоча група, що утворюється Мінсоцполітики.

При цьому інформація про загальні суми коштів у реєстрах нарахованих пільг, що підлягають фінансуванню, відображається в узагальненому реєстрі нарахованих пільг;

{Підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 14.08.2019}

4) АТ “Ощадбанк” перевіряє наявність розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в узагальненому реєстрі нарахованих пільг і в разі відсутності розбіжностей не пізніше ніж протягом наступного робочого дня здійснює зарахування коштів на рахунок для виплати пільг та відображає такі суми коштів в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк” за обліковими записами пільговиків.

У разі виявлення розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в узагальненому реєстрі нарахованих пільг АТ “Ощадбанк” повертає Мінсоцполітики узагальнений реєстр нарахованих пільг та перераховані кошти.

Мінсоцполітики усуває не пізніше ніж протягом наступного робочого дня виявлені розбіжності, повторно надсилає АТ “Ощадбанк” виправлений узагальнений реєстр нарахованих пільг та здійснює перерахування відповідних коштів;

5) за результатами виконання дій, визначених підпунктом 4 цього пункту, АТ “Ощадбанк” передає не пізніше ніж протягом двох робочих днів Мінсоцполітики узагальнений реєстр нарахованих пільг та реєстри нарахованих пільг із зазначенням в них інформації про суми зарахованих коштів і коштів, що не зараховані і підлягають поверненню Мінсоцполітики, а також про причини їх незарахування, та повертає загальну суму незарахованих коштів на рахунок Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики перевіряє протягом одного робочого дня відповідність загальної суми перерахованих коштів інформації АТ “Ощадбанк”, що зазначена в узагальненому реєстрі нарахованих пільг та реєстрах нарахованих пільг, сумам зарахованих та незарахованих коштів, а також сумі повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів.

У разі виявлення невідповідності таких сум Мінсоцполітики повертає АТ “Ощадбанк” узагальнений реєстр нарахованих пільг та реєстри нарахованих пільг, а також суму повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів для уточнення відповідних даних в одноденний строк;

6) Мінсоцполітики передає не пізніше ніж протягом наступного робочого дня отримані від АТ “Ощадбанк” дані про зараховані/незараховані суми пільг структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;

7) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення уточнюють інформацію, що унеможливила зарахування суми пільг, і включають незараховані суми коштів до реєстрів нарахованих сум пільг наступних періодів.

12. Перерахування коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг здійснюється АТ “Ощадбанк” в такій послідовності:

1) управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг, які уклали з АТ “Ощадбанк” договори, подають щомісяця до 13 числа (включно) АТ “Ощадбанк” реєстри пільговиків разом з даними про облікові записи пільговиків, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - реєстр нарахованих сум платежів пільговикам).

Форму реєстру нарахованих сум платежів пільговикам визначає АТ “Ощадбанк” та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті.

Під час перерахування коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” утримує із сум нарахованих пільг комісійну винагороду у розмірі 0,7 відсотка суми платежу;

2) АТ “Ощадбанк” на підставі отриманих реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам здійснює щомісяця до 18 числа перерахування коштів загальними сумами з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам, у яких зазначається інформація про перерахування коштів.

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли в реєстрах нарахованих сум платежів пільговикам не містяться дані про обліковий запис пільговика або відповідний обліковий запис пільговика відсутній в автоматизованих системах АТ “Ощадбанк”, банк не здійснює переказ коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг;

3) АТ “Ощадбанк” інформує протягом доби після здійснення перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс-повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам;

4) АТ “Ощадбанк” подає щомісяця до 5 числа Мінсоцполітики за попередній місяць інформацію про:

кількість облікових записів пільговиків у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

суму нарахованих пільг, суму профінансованих пільг, суму коштів, зарахованих на рахунок для виплати пільг, суму коштів, повернутих Мінсоцполітики, залишок коштів на рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів пільговиків;

нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці, суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди в розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та видів послуг.

13. Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються пільговикам АТ “Ощадбанк” шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ “Ощадбанк” відповідно до абзацу сьомого пункту 9 цього Порядку, про що АТ “Ощадбанк” інформує пільговика шляхом надсилання смс-повідомлень (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Виплата пільг у грошовій готівковій формі

14. Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування структурним підрозділом з питань соціального захисту населення коштів на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”. Відшкодування поштових витрат АТ “Укрпошта” здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають щомісяця до 27 числа регіональним органам соціального захисту населення заявки щодо потреби в коштах для виплати у грошовій формі пільг на оплату житлово-комунальних послуг за поточний місяць та пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу. Під час формування заявки щодо потреби в коштах для виплати пільг готівкою структурні підрозділи з питань соціального захисту населення враховують наявні залишки коштів на рахунках на зазначені цілі.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1123 від 27.12.2019}

16. Регіональні органи соціального захисту населення узагальнюють отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заявки та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня подають Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

17. Мінсоцполітики після надходження узагальнених заявок щодо потреби в коштах на виплату пільг готівкою протягом двох робочих днів перераховує відповідні кошти регіональним органам соціального захисту населення.

Регіональні органи соціального захисту населення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня перераховують кошти на рахунки структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох робочих днів виплачують пільгу у грошовій готівковій формі пільговикам.

{Розділ в редакції Постанови КМ № 807 від 14.08.2019}

Відповідальність за подання неправдивих відомостей та складення звітності

18. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для надання пільг.

19. Пільговик зобов’язаний повідомляти структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.

У разі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

20. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з використанням коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 373

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2018 р., № 37, ст. 1311, № 84, ст. 2765; 2019 р., № 10, ст. 361, № 17, ст. 573):

1) пункт 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“щомісячної житлової субсидії на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створено об’єднання;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дванадцятим;

2) у пункті 6:

у підпункті 5:

абзац перший після слів “житлової субсидії” доповнити словами “(крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов, а також заборгованості, що виникла у зв’язку з тим, що управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі)”;

в абзаці другому слова “(у тому числі готівковій)” виключити;

доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;”;

підпункт 7 після слів “довідкою від лікаря” доповнити словами “, та осіб, що перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом”;

3) у пункті 7:

абзац перший після слів “індивідуального будинку” доповнити словами “ , а також житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках”;

абзац четвертий після слів “перебувають у місцях позбавлення” доповнити словами “або обмеження”;

абзац восьмий після слів і цифр “статті 38 і 39 Кодексу законів про працю України” доповнити словами “, крім випадку, коли строковий трудовий договір розірвано достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором”;

4) в абзаці другому пункту 13 слова “через АТ “Ощадбанк” виключити;

5) у пункті 14:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

“ - сума простроченої понад один місяць (на дату подання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також сума простроченої понад один місяць (на дату подання такої інформації) заборгованості з оплати внеску за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. До суми такої заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу не включається заборгованість, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов.”;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:

“відмову в призначенні житлової субсидії (у разі коли за результатами розрахунку житлової субсидії її розмір має нульове або від’ємне значення);”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий - тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять шостим;

абзац двадцять восьмий після слів “рішення про призначення” доповнити словом “(відмову в призначенні)”;

6) в абзаці п’ятому пункту 16 слова і цифри “загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян” замінити словами і цифрами “що відповідає вимогам, визначеним у підпункті 5 пункту 6 цього Положення”;

7) у пункті 17:

абзаци шостий і восьмий виключити;

в абзаці двадцятому слова “Якщо соціальні нормативи з оплати комунальних послуг” замінити словами “Якщо норми споживання комунальних послуг”, а слова “і фінансуються з відповідного місцевого бюджету” виключити;

в абзаці двадцять другому слова “соціальні нормативи з оплати комунальних послуг” замінити словами “норми споживання комунальних послуг”;

8) пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Житлова субсидія на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг, витрат на оплату комунальних послуг та управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання, надається громадянам у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ “Ощадбанк” на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору (далі - рахунок для виплати житлових субсидій).

Громадянам, які одержували житлову субсидію у попередньому опалювальному періоді у грошовій безготівковій формі, а також громадянам, які одержували таку субсидію у грошовій готівковій формі і у них (за даними управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг) відсутня заборгованість, що відповідає ознакам, визначеним у підпункті 5 пункту 6 цього Положення (крім одержувачів, які не змогли вчасно отримати житлову субсидію через АТ “Ощадбанк” у готівковій формі у зв’язку з тим, що перебували у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я), житлова субсидія на наступний строк призначається у готівковій формі.

Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тис. гривень на місяць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.

За бажанням одержувача субсидії, якому вона надається у грошовій готівковій формі, виплата субсидії з наступного місяця може здійснюватися у грошовій безготівковій формі на підставі відповідної заяви, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, в якій обов’язково зазначається номер мобільного телефону заявника.

АТ “Ощадбанк” веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік одержувачів житлової субсидії та коштів, які надходять на рахунок для виплати житлових субсидій, в розрізі кожного одержувача житлової субсидії (далі - облікові записи одержувачів житлової субсидії).

У разі зміни одержувачів житлової субсидії за адресою домогосподарства структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують реєстр нових одержувачів житлової субсидії, який передається АТ “Ощадбанк” у порядку, визначеному підпунктами 1 і 2 пункту 18-2 цього Положення.

Залишок коштів за обліковим записом одержувача житлової субсидії у разі його звернення за іншою адресою АТ “Ощадбанк” продовжує відображати за таким обліковим записом одержувача житлової субсидії.

АТ “Ощадбанк” здійснює переказ коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку, об’єднань і виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ “Ощадбанк” (його установами) та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ “Ощадбанк”. Типову форму договору визначає АТ “Ощадбанк” за погодженням з Мінсоцполітики.

Для реалізації механізму надання житлових субсидій їх одержувачам у грошовій формі інформаційна взаємодія між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, Мінсоцполітики, Пенсійним фондом України, АТ “Ощадбанк” та управителями багатоквартирного будинку, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг здійснюється шляхом обміну електронними документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Під час надання житлових субсидій їх одержувачам у грошовій формі не застосовуються Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 787), і Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 21 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).

За отриманням інформації з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі субсидії звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) одержувачі житлової субсидії звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом одержувача житлової субсидії щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, одержувачі субсидії звертаються до АТ “Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку (далі - АТ “Укрпошта”).

Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою.

Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі, вони до 1 червня не мають права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від одержувача субсидії за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.”;

9) у пункті 18-1:

підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо до складу домогосподарства входять особи, які в окремих місяцях отримують житлову субсидію, а в інших - пільгу і на яких АТ “Ощадбанк” сформовано різні облікові записи одержувача житлової субсидії та пільговика, перерахування управителям, об’єднанням та виконавцям комунальних послуг коштів здійснюється спочатку з облікового запису пільговика, а потім - облікового запису одержувача житлової субсидії;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка для виплати житлових субсидій на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії в АТ “Ощадбанк”. У разі відсутності відкритого поточного рахунка в АТ “Ощадбанк” банк відкриває поточний рахунок одержувачу житлової субсидії на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк” договору;”;

10) у пункті 18-3:

абзац перший після слів “житлових субсидій у грошовій” доповнити словом “безготівковій”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують та передають щомісяця Мінсоцполітики захищеними каналами зв’язку реєстри нарахованих субсидій за формою, встановленою договором між Мінсоцполітики та АТ “Ощадбанк”, які Мінсоцполітики після перевірки подає АТ “Ощадбанк”:

за квітень 2019 р. (включно) - до 5 травня 2019 р.;

починаючи з реєстрів нарахованих субсидій за травень 2019 р. - до 25 числа поточного місяця;”;

11) у пункті 18-4:

абзаци третій і четвертий підпункту 1 замінити абзацом такого змісту:

“Під час перерахування коштів з рахунка для виплати житлових субсидій на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ “Ощадбанк” утримує з сум нарахованих субсидій комісійну винагороду в розмірі 0,7 відсотка суми платежу;”;

абзац другий підпункту 4 після слів “одержувачів житлових субсидій” доповнити словами “ ; перелік управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг, які уклали договори з АТ “Ощадбанк” (його установами),”;

12) у пункті 18-6:

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

“Виплата житлових субсидій у готівковій формі АТ “Ощадбанк” може здійснюватися представнику одержувача на підставі довіреності, оформленої відповідно до статті 245 Цивільного кодексу України.

Довіреність, складена відповідно до частини четвертої статті 245 Цивільного кодексу України, видається працівнику територіального центру соціального обслуговування, зразок підпису якого посвідчує керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, та оформлюється на офіційному бланку організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання, підписується керівником (начальник, директор, голова, головний лікар тощо) такої організації (житлово-експлуатаційної організації, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, лікувального закладу тощо), підпис якого скріплюється печаткою організації (за наявності).

АТ “Ощадбанк” має право перевіряти достовірність довіреностей, посвідчених в організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - тридцять другий вважати відповідно абзацами сьомим - тридцять п’ятим;

в абзаці дев’ятому цифри “20” замінити цифрами “25”;

в абзаці шістнадцятому цифри “28” замінити цифрами “30”;

абзац дев’ятнадцятий виключити;

в абзаці двадцятому слово “іншим” виключити;

абзаци двадцять перший і двадцять другий замінити абзацами такого змісту:

“- протягом двох робочих днів після подання розрахунків для покриття фактичних витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій особам, які одержують пенсії, через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”, та на покриття витрат АТ “Ощадбанк” на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об’єктів АТ “Укрпошта”;

АТ “Ощадбанк”:

- до 11 числа наступного місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, для її виплати особам, які не одержують пенсії;

- протягом двох робочих днів після подання розрахунків для покриття фактичних витрат на підкріплення кас банку для видачі готівки.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - тридцять сьомим;

абзац тридцятий викласти в такій редакції:

“Суми не виплачених у поточному місяці житлових субсидій повертаються Пенсійним фондом України Мінсоцполітики не пізніше 10 числа наступного місяця разом з реєстрами осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі.”;

в абзаці тридцять першому слова “трьох місяців” замінити словом “місяця”;

13) у підпункті 3 пункту 19 слова “багатоквартирним будинком” замінити словами і цифрами “багатоквартирним будинком. Розмір житлової субсидії у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такого розміру”;

14) у підпункті 4 пункту 21 слова “житлово-комунальних послуг” замінити словами і цифрами “житлово-комунальних послуг. Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ “Ощадбанк”, що становить 0,7 відсотка такого розміру”;

15) у пункті 22:

в абзаці другому слова і цифри “ , загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг)” виключити;

в абзаці вісімнадцятому слова “управителя, об’єднання, виконавця комунальної послуги або” виключити.

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178; 2014 р., № 73, ст. 2064; 2018 р., № 84, ст. 2765; 2019 р., № 17, ст. 573) викласти в такій редакції:

“1. Установити, що розмір обов’язкового відсотка платежу визначається для домогосподарств, які одержують житлову субсидію на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - послуги), як частка середньомісячного сукупного доходу, а для домогосподарств, які одержують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, оплату житлово-комунальних послуг, - як частка сукупного доходу за попередній календарний рік, яка розраховується за такою формулою:

Ро = Кд/Кг х Рг,

де Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми;

Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг - базова норма плати за послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2006 р., № 8, ст. 439; 2012 р., № 7, ст. 249; 2017 р., № 15, ст. 429; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 84, ст. 2765):

1) підпункт 1 пункту 3 постанови після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу, які мають право на отримання пільг відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про культуру” та Основ законодавства України про охорону здоров’я;”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

2) у Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший пункту 1 після слів “згідно із законами України” доповнити словами “ , отримують пільги, передбачені для педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу”;

у пункті 3:

в абзаці другому слова “контролю відомостей, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги,” замінити словами “розрахунку розміру пільг та їх виплати”;

в абзаці третьому слова “платника податків” замінити словами і цифрою “платника податків. Форма “1 - пільга” затверджується Мінсоцполітики”;

у пункті 5:

абзац перший після слів “він подає” доповнити словами “(крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу)”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Зазначені відомості щодо педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу надаються бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, де працюють такі особи, уповноваженим органам за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

пункти 10-12 виключити.

4. У Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 625; 2004 р., № 6, ст. 321; 2005 р., № 23, ст. 1282; 2006 р., № 42, ст. 2809; 2008 р., № 18, ст. 505; 2014 р., № 57, ст. 1548; 2018 р., № 68, ст. 2312):

1) пункт 1 після слів “окремі категорії працівників бюджетних установ” доповнити словами “, казенних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому:

після слів “фармацевтичних працівників” доповнити словами “, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин”;

після слів “Основ законодавства України про охорону здоров’я” доповнити словами і цифрами “, частиною другою статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, абзацом десятим частини другої статті 28 Закону України “Про музеї та музейну справу”, частиною четвертою статті 20 Закону України “Про захист рослин”;

після слів “фармацевтичні працівники” доповнити словами “, працівники бібліотек, музеїв, спеціалісти із захисту рослин”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам бібліотек, музеїв, спеціалістам із захисту рослин і працівникам культури надаються у грошовій формі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”;

3) у пункті 3:

абзац перший після слів “фармацевтичних працівників” доповнити словами “ , працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам бібліотек, музеїв, спеціалістам із захисту рослин і працівникам культури надаються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.”;

4) пункт 4 після слів “сім’ї пільговика” доповнити словами “(крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури)”;

5) у пункті 5:

абзац перший після слів “витрат пільговик” доповнити словами “(крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники, працівники бібліотек, музеїв, спеціалісти із захисту рослин і працівники культури подають до бюджетної установи, казенного підприємства чи комунального некомерційного підприємства, що утворилося в результаті реорганізації державного чи комунального закладу охорони здоров’я, за місцем роботи довідки про доходи (крім заробітної плати) та інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких вони мають пільги та реально ними користуються.”;

6) пункт 9-1 виключити;

7) у пункті 10:

абзац перший підпункту 1 після слів “фармацевтичних працівників” доповнити словами “, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин”;

у підпункті 2:

абзац перший після слів “фармацевтичні працівники” доповнити словами “, працівники бібліотек, музеїв, спеціалісти із захисту рослин”;

абзаци другий - четвертий замінити абзацами такого змісту:

“визначають право пільговиків на отримання пільг з урахуванням середньомісячного доходу відповідно до пункту 1 цього Порядку;

подають в установленому порядку органам праці та соціального захисту населення інформацію про працівників, які мають право на отримання пільг у поточному місяці.”.

5. Підпункт 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., № 87, ст. 2904) після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“у разі використання теплової енергії для централізованого опалення абонентами, житлові будинки яких не обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, що визначається за такою формулою:

СНт = (Пмін х Кс) / СРт,

де СНт - соціальний норматив плати за теплову енергію для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких не обладнані будинковими та/або квартирними приладами обліку, гривень на 1 кв. метр;

Пмін - законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

Кс - середній кількісний склад домогосподарств, які одержують житлову субсидію, що становить дві особи;

СРт - соціальна норма опалювальної площі житла на одне домогосподарство у складі двох осіб - 62,52 кв. метра.

У разі затвердження органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого опалення для населення, що перевищують соціальний норматив, визначений відповідно до абзаців третього - восьмого цього підпункту, компенсація додаткових витрат громадянам, яким відповідно до законодавства призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок місцевих бюджетів;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами десятим - п’ятнадцятим.

6. У пункті 3 Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 49, ст. 1570), слова “за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” замінити словами “за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів”.

7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1176 “Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 10, ст. 361, № 17, ст. 573) виключити.