КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 січня 2003 р. № 117
Київ

Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1402 від 04.09.2003
№ 907 від 13.07.2004
№ 1441 від 28.10.2004
№ 180 від 22.02.2006
№ 729 від 17.07.2009
№ 397 від 13.04.2011
№ 35 від 25.01.2012
№ 429 від 10.09.2014
№ 861 від 23.11.2016
№ 986 від 21.12.2016
№ 56 від 08.02.2017
№ 789 від 18.10.2017
№ 114 від 21.02.2018
№ 595 від 26.07.2018
№ 841 від 17.10.2018
№ 373 від 17.04.2019
№ 681 від 17.07.2019
№ 1123 від 27.12.2019
№ 386 від 20.05.2020}

З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 907 від 13.07.2004}

1. Запровадити Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).

2. Затвердити Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, що додається.

3. Міністерству соціальної політики:

1) забезпечити внесення до Реєстру інформації про:

осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про освіту", "Про прокуратуру", "Про Службу безпеки України", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про захист рослин", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", "Про охорону дитинства", "Про соціальний захист дітей війни", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я і пенсіонерів за віком;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 595 від 26.07.2018, № 841 від 17.10.2018 - застосовується з 1 жовтня 2018 року}

педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу, які мають право на отримання пільг відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про культуру” та Основ законодавства України про охорону здоров’я;

{Підпункт 1 пункту 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії відповідно до Законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про підвищення престижності шахтарської праці", "Про вищу освіту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про охорону дитинства";

осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей відповідно до Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей";

2) подавати інформацію, що міститься в Реєстрі, центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для забезпечення надання пільг особам, які мають на них право, з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних".

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 56 від 08.02.2017}

4. Органам, закладам і установам Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки, Служби безпеки, Міністерства культури і туризму, Міністерства аграрної політики, Міністерства вугільної промисловості, Міністерства палива та енергетики, Міністерства охорони здоров'я передати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад інформацію про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, перебувають або перебували на обліку у зазначених органах, закладах і установах.

{Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1441 від 28.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 180 від 22.02.2006, № 56 від 08.02.2017}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2003 р. № 117

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

1. Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), - автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України, отримують пільги, передбачені для педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин та працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу (далі - пільговики), отримують соціальні стипендії, державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 180 від 22.02.2006, № 56 від 08.02.2017, № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

Реєстр складається з баз даних Мінсоцполітики, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 35 від 25.01.2012, № 56 від 08.02.2017}

2. До Реєстру вноситься така інформація:

про пільговиків - прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податків), адреса зареєстрованого місця проживання (за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2018 р., № 37, ст. 1311), - адреса фактичного місця проживання), склад сім'ї, характеристика житла, реквізити паспорта громадянина України та документа, що підтверджує право на пільги, а також категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право, інформація про те, якими пільгами фактично користується;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 841 від 17.10.2018 - застосовується з 1 жовтня 2018 року, № 1123 від 27.12.2019}

про студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів, які отримують соціальні стипендії, - повне найменування та код згідно з ЄДРПОУ вищого навчального закладу або його відокремленого структурного підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити паспорта громадянина України (свідоцтва про народження дитини), адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання, підстави для отримання соціальної стипендії, розмір місячної стипендії (разом із сумою індексації) та строк, на який призначена соціальна стипендія;

про осіб, які отримують державну допомогу постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, - прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання, реквізити паспорта громадянина України, документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Інформація про осіб, які мають право на пільги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", вноситься до Реєстру диференційовано з урахуванням належності особи до визначеної підкатегорії.

Про осіб, які отримують державну допомогу у зв'язку з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середньої тяжкості або легких тілесних ушкоджень, побоїв, мордувань учаснику масових акцій громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться порядковий номер, зазначений у відповідному переліку, який формується МОЗ за результатами судово-медичної експертизи, дата і номер прийняття та реєстрації наказу МОЗ.

Про осіб, які отримують державну допомогу у зв'язку із смертю члена сім'ї, який брав участь у масових акціях громадського протесту, до Реєстру додатково вносяться прізвище, ім'я, по батькові загиблого, реквізити свідоцтва про смерть особи, реквізити документів, що підтверджують родинний зв'язок (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження).

У разі втрати в установленому порядку права на пільги особами, зазначеними в цьому пункті, відповідна інформація вноситься до Реєстру, за поданням органу, уповноваженого на встановлення та позбавлення відповідного статусу, за формою, визначеною в додатку.

{Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ № 789 від 18.10.2017}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 56 від 08.02.2017}

3. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - уповноважені органи):

організовують збирання, систематизацію і зберігання зазначеної в пункті 2 цього Положення інформації та забезпечують її автоматизоване використання для розрахунку розміру пільг та їх виплати і проведення виплати соціальних стипендій та державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

ведуть облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою "1 - пільга", в якій використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків. Форма “1 - пільга” затверджується Мінсоцполітики;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

ведуть облік отримувачів соціальних стипендій та державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей шляхом формування на кожну особу персональної облікової картки згідно з формою "1 - допомога", в якій використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків або реквізити паспорта громадянина України, документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

вносять до Реєстру відповідні уточнення в разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії окремих норм законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги;

надають консультації пільговикам, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей, підприємствам та організаціям, що надають послуги.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 56 від 08.02.2017}

4. Уповноважені органи з дотриманням вимог Законів України "Про інформацію" і "Про захист персональних даних" мають право:

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 429 від 10.09.2014}

отримувати від пільговиків документи, що підтверджують їх право на пільги;

проводити перевірку достовірності поданих документів;

отримувати відомості від пільговиків, а також від державних органів, де перебувають на обліку пільговики, підприємств та організацій, що надають послуги, житлово-експлуатаційних організацій;

{Абзац четвертиий пункту 4 в редакції Постанов КМ № 907 від 13.07.2004, № 180 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 789 від 18.10.2017, № 386 від 20.05.2020}

використовувати під час наповнення Реєстру інформацію з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги;

{Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 180 від 22.02.2006}

надавати інформацію, яка міститься в Реєстрі, підприємствам та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах їх компетенції, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з метою надання пільг, передбачених законодавчими актами, пільговикам, Пенсійному фонду України (посадовим особам) та його органам для здійснення ними своїх повноважень.

{Пункт 4 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ № 180 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 429 від 10.09.2014, № 681 від 17.07.2019}

Для підтвердження даних про смерть пільговиків використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 20.05.2020}

Розголошення отриманої уповноваженими органами інформації про пільговика без його згоди забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Для включення до Реєстру інформації про пільговика він подає (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу) уповноваженому органу копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім'ї на пільги (з пред'явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, пред'являє паспорт та надає інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких він має пільги та реально ними користується.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1441 від 28.10.2004, № 180 від 22.02.2006, № 429 від 10.09.2014, № 56 від 08.02.2017, № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

Зазначені відомості щодо педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек, музеїв, спеціалістів із захисту рослин і працівників культури в сільській місцевості і селищах міського типу надаються бюджетними установами, казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються в результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я, де працюють такі особи, уповноваженим органам за зареєстрованим або фактичним місцем проживання пільговика.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

У сільській місцевості пільговик подає зазначені документи (копії документів), пред'являє оригінали документів та паспорт, а також надає інформацію виконавчому органу сільської, селищної ради. Виконавчий орган приймає подані документи (копії документів), перевіряє відповідність поданої копії документа, що підтверджує право на пільги, його оригіналу, фіксує надану інформацію та реквізити паспорта пільговика і передає їх відповідному уповноваженому органу.

У разі коли пільговик з поважних причин (хвороба, інвалідність тощо) самостійно не може звернутися до уповноваженого органу, цей орган вживає заходів до включення інформації про нього до Реєстру.

{Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 22.02.2006}

Якщо під час наповнення Реєстру використовується інформація з інших баз даних щодо персоніфікованого обліку громадян, до Реєстру включається інформація про пільговика без його особистої участі (за винятком інформації, що міститься у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків).

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 180 від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 56 від 08.02.2017}

6. Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами України, включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою згідно з одним Законом України за його вибором.

Якщо фізична особа має право на пільги згідно з кількома законами, до Реєстру включається така інформація про пільговика.

{Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ № 907 від 13.07.2004}

У разі коли фізична особа, яка має і використовує право на пільги на підставі одного із законів України, використовує також своє право на інші пільги як член сім'ї пільговика, який має право на пільги згідно з іншими законами, ця фізична особа включається до Реєстру також як член сім'ї пільговика.

7. У разі зміни місця проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, яку обслуговує уповноважений орган, пільговик або його законний представник повинен повідомити його про це письмово.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 180 від 22.02.2006}

У разі зміни місця проживання поза межами адміністративно-територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в уповноваженому органі за попереднім місцем проживання та стає на облік за новим місцем проживання.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 429 від 10.09.2014}

Уповноважені органи за попереднім місцем проживання пільговика закривають його персональну облікову картку та видають пільговику довідку про зняття з обліку, а за новим місцем проживання відкривають нову облікову картку з дати реєстрації пільговика.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою № 429 від 10.09.2014}

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 907 від 13.07.2004}

8. У разі коли у складі сім'ї пільговика відбулися зміни, що потребують коригування включеної до Реєстру інформації, він повідомляє про це уповноважений орган.

9. Пільговик має право знайомитися з даними, що містяться в Реєстрі, та у разі незгоди з ними звернутися письмово до уповноваженого органу про їх виправлення.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 180 від 22.02.2006}

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

{Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 373 від 17.04.2019 - застосовується з 1 жовтня 2019 року}Додаток
до Положення

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, яких позбавлено статусу пільговика за категорією

{Положення доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 789 від 18.10.2017}