КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2020 р. № 1325
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658, № 67, ст. 2154) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2020 р. № 1325

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483

1. У пункті 2 постанови цифри і слова “31 грудня 2020 року” замінити цифрами і словами “31 березня 2021 року”.

2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“виробників електричної енергії, перелік яких наведено в додатку 1 (далі - виробники електричної енергії);”;

2) у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

“продаж електричної енергії виробником електричної енергії - державним підприємством “НАЕК “Енергоатом” за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за ціною 150 гривень за 1 МВт·год;”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“продаж електричної енергії виробником електричної енергії - ПрАТ “Укргідроенерго” за двосторонніми договорами на електронних аукціонах гарантованому покупцю за ціною 10 гривень за 1 МВт·год;”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

3) у пункті 6:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів наведено у додатку 3.”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Середньозважена фіксована ціна визначається з урахуванням фактичних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у місяці, що передував попередньому розрахунковому місяцю.”;

4) доповнити Положення додатком 3 такого змісту:


“Додаток 3
до Положення

ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів

1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять:

Період застосування

Фіксовані ціни на електричну енергію, в копійках за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

З 1 січня до 31 березня 2021 року

140

28

168

2. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

1) за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години);

повний тариф у інші години доби;

2) за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:

1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);

повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години, з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);

0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години).

Під час визначення вартості спожитої електроенергії за кожним рівнем тарифу застосовується питома вага обсягу електроенергії, що спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу спожитої електроенергії в цьому періоді.”.