стаття 18 Закону

 
Стаття 18. Якість електропостачання
 
1. Регулятор визначає перелік показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії, та затверджує їх величини.
2. Регулятор визначає порядок компенсації за недотримання показників якості електропостачання та розмір компенсації.
3. Показники якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Регулятором.