ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Корисна інформація

Для споживачів - осіб з обмеженими можливостями за їх офіційним зверненням надається відповідь з урахуванням їх особливих потреб, зокрема шляхом:

  • надання відповіді з використанням шрифту більшого кеглю;

  • надання аудіозапису інформації;

  • усного повідомлення засобами телефонного зв'язку та/або особисто представником учасника роздрібного ринку.