ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

ПрАТ “Харківенергозбут” - є акціонерним товариством та має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. 65% ПрАТ “Харківенергозбут” належать Державі Україна у особі Фонду державного майна України.