ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Акціонерам (інформація до 01.01.2024 р.)

 • Установча документація

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 07.12.2023

  Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 05.12.2023

  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.08.2023

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.08.2023

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 06.01.2023

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 05.12.2022

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 15.09.2021

  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.09.2020

  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ Харківенергозбут від 25.02.2020

  Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 16.09.2020

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.09.2020

  Відомості з ЄДРПОУ 04.01.2019

  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10.10.2019

  Витяг з реєстру платників ПДВ від 01.08.2018

  ПРОТОКОЛ №1 від 30 травня 2018

  Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 11.06.2018

  Виписка ЄДРПОУ від 26.12.2018

  Витяг з Єдиного держ.реєстру юр.осіб, фіз.осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.12.2018

  Витяг з Єдиного державного реєстру 26.07.2018

  Статут товариства

  Виписка ЄДРПОУ

  Витяг з реєстру платників ПДВ

 • Положення товариства

  КОДЕКС корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  ПОЛОЖЕННЯ про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  Виписка з Єдоного державного реестру юридичиних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуванть ПРИВATHE AKIIIOHEPHE TOBAPIICTBO''XAPKIBEHEPTO3EYT''

  Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Харківенергозбут"

  Положення про винагороду членів Дирекції ПрАТ "Харківенергозбут"

  Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань аудиту

  Положення про комітет наглядової ради ПрАТ «Харківенергозбут» з питань визначення винагороди посадовим особам

  Положення про Наглядову раду ПрАТ "Харківенергозбут" (архівна версія)

  Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (архівна версія)

  Положення про принципи формування Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (архівна версія)

  Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (архівна версія)

  Проект Положення про винагороду членів Дирекції ПрАТ "Харківенергозбут"

  Положення про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" (архівна версія)

  Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  Положення про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

 • Звіт наглядової ради та Дирекції

  Звіт виконавчого органу ПрАТ "Харківенергозбут" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Харківенергозбут" у 2020

  Звіт Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" про роботу у 2020 році

  Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" за 2020 рік

  Звіт виконавчого органу ПрАТ "Харківенергозбут" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Харківенергозбут" у 2019

  Звіт Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" про роботу у 2019 році

  Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" за 2019 рік

  Звіт Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" про роботу у 2018 році

  Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ "Харківенергозбут" за 2018 рік

  Звіт виконавчого органу ПрАТ "Харківенергозбут" про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Харківенергозбут" у 2018

 • Фінансова звітність

  Фінансова звітність за 2023 рік

  Фінансова звітність за 2023 рік

  Фінансова звітність за ІІІ квартал 2023 року (30.09.2023)

  Фінансова звітність за 1 півріччя 2023 року (30.06.2023)

  Фінансова звітність за І квартал 2023 року (31.03.2023)

  Фінансова звітність за І квартал 2022 року (31.03.2022)

  Фінансова звітність за 1 півріччя 2022 року (30.06.2022)

  Фінансова звітність за ІІІ квартал 2022 року (30.09.2022)

  Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітнотності ПрАТ"Харківенергозбут" за 2022 рік

  Фінансова звітність за 2022 рік

  Фінансова звітність за 2021 рік

  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2021 р.

  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2021

  Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2021 року.

  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2021 р.

  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2021

  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 р.

  Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітнотності ПрАТ"Харківенергозбут" за 2021 рік

  Фінансова звітність за 1 півріччя 2020 року. 24.06.2020

  Фінансова звітність за 9 місяців 2020 року. 26.10.2020

  Фінансова звітність за 2020 рік

  Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітнотності ПрАТ"Харківенергозбут" за 2020 рік

  Фінансова звітність за 2020р.

  Фінансова звітність за 1 півріччя 2019 року (25.07.2019)

  Фінансова звітність за 9 місяців 2019 року (25.10.2019)

  Фінансова звітність за 2019 рік. (24.02.2019)

  Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ Харківенергозбут за 2018 рік (26.03.2019)

  Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПрАТ "Харківенергозбут" за 2019 рік.

  Фінансова звітність за 1 квартал 2019 року (26.04.2019)

  Фінансова звітність за 2018 рік

  Фінансова звітність ПрАТ Харківенергозбут станом на 30.09.2018

  finansova_zvitnist_za_1_kvartal_2020_roku._27.04.2020.pdf

 • Інформація емітента

 • Статут та положення товариства

  КОДЕКС корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  ПОЛОЖЕННЯ про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  ПОЛОЖЕННЯ про принципи формування Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»

  Виписка з Єдоного державного реестру юридичиних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуванть ПРИВATHE AKIIIOHEPHE TOBAPIICTBO''XAPKIBEHEPTO3EYT''

 • Річний та проміжний звіт

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

  Проміжна інформація емітента за 1 квартал 2022 року

  Проміжна інформація емітента за 2 квартал 2022 року

  Проміжна інформація емітента за 3 квартал 2022 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 кв 2022 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 кв 2022 року

  Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 кв 2022 року

  Проміжний звіт емітента за 4 квартал 2021

  Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 рік

  Проміжний звіт емітента 3 кв 2021 рік

  Проміжний звіт емітента 3 кв 2021 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

  Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

 • Інша інформація емітента

  Календарний план на 2022 рік

  Календарний план на 2022 рік

  Календарний план на 2022 рік

  Титульний аркуш повідомлення

  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

  Відомості про заміну акціонерів, яким належать голосуючи акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну скаду посадових осіб емітента

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомість про зміну складу посадових осіб

  Відомість про зміну складу посадових осіб

  Відомість про зміну складу посадових осіб

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб

  Відомості про зміну складу посадових осіб

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну акціонерів

  Відомості про зміну акціонерів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента

  Повідомлення про несвоєчасне розміщення

  Повідомлення про спростування особливої інформації про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомість про зміну складу посадових осіб

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про зміну скаду посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 • Бюлетені для голосування на дистанційних зборах акціонерів

  Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 лютого 2021 року

  Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 лютого 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 07 жовтня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 07 жовтня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 02 березня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових загальних зборах, які проводяться дистанційно 02 березня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позаченргових загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 грудня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позаченргових загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 грудня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позаченргових загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 грудня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 02 березня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 02 березня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 квітня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 квітня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 24 квітня 2023 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 7 жовтня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 7 жовтня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 7 жовтня 2021 року

  Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 07 жовтня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 6 червня 2022 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 6 червня 2022 року

  БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 6 червня 2022 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2021 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 06 червня 2022 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 06 червня 2022 року

  БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 06 червня 2022 року

  Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах, які проводяться дистанційно 18 лютого 2021 року

 • Протоколи засідань наглядової ради

  Протокол засідання Наглядової ради 6/2020 від 10.09.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 1/2020 від 10.02.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 2/2020 від 06.03.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 3/2020 від 09.04.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 4/2020 від 29.05.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 5/2020 від 24.06.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 7/2020 від 02.10.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 8/2020 від 20.10.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 10/2020 від 25.11.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 11/2020 від 01.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 12/2020 від 09.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 13/2020 від 14.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 14/2020 від 21.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 15/2020 від 23.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 16/2020 від 29.12.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 9/2020 від 18.11.2020

  Протокол засідання Наглядової ради 1/2019 від 04.02.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 2/2019 від 19.02.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 3/2019 від 06.03.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 4/2019 від 26.03.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 5/2019 від 29.03.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 6/2019 від 10.04.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 7/2019 від 25.04.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 8/2019 від 03.06.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 9/2019 від 07.06.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 10/2019 від 22.07.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 11/2019 від 28.08.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 12/2019 від 11.09.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 13/2019 від 05.11.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 14/2019 від 14.11.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 15/2019 від 22.11.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 16/2019 від 03.12.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 17/2019 від 16.12.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 18/2019 від 24.12.2019

  Протокол засідання Наглядової ради 6/2022 від 02.06.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 18/2023 від 10.08.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 1/2021 від 27.01.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 1/2023 від 09.01.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 2/2021 від 28.01.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 3/2021 від 01.03.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 3/2022 від 29.04.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 4/2022 від 09.05.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 4/2021 від 09.03.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 4/2023 від 30.01.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 5/2022 від 17.05.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 5/2023 від 15.02.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 6/2023 від 16.02.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 6/2021 від 30.03.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 7/2022 від 15.06.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 8/2022 від 20.06.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 9/2022 від 27.06.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 10/2022 від 31.08.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 10/2023 від 07.04.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 11/2022 від 04.10.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 12/2023 від 21.04.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 12/2021 від 31.08.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 12/2022 від 10.10.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 13/2022 від 21.11.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 13/2023 від 28.04.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 14/2022 від 29.12.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 14/2023 від 19.05.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 17/2023 від 25.07.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 21/2023 від 07.09.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 22/2023 від 14.09.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 23/2023 від 05.10.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 2/2022 від 28.02.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 2/2023 від 24.01.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 3/2023 від 25.01.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 7/2023 від 24.02.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 8/2023 від 22.03.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 9/2023 від 03.04.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 11/2023 від 14.04.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 15/2023 від 29.05.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 16/2023 від 06.07.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 19/2023 від 14.08.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 24/2023 від 28.11.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 25/2023 від 12.12.2023

  Протокол засідання Наглядової ради 5/2021 від 23.03.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 1/2022 від 16.02.2022

  Протокол засідання Наглядової ради 7/2021 від 22.04.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 8/2021 від 23.04.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 9/2021 від 27.04.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 10/2021 від 27.04.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 11/2021 від 17.06.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 13/2021 від 01.10.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 14/2021 від 19.11.2021

  Протокол засідання Наглядової ради 20/2023 від 18.08.2023

 • Протоколи зборів

  Протокол № 9 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 24.04.2023

  Протокол № 9 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 24.04.2023

  Протокол № 8 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 06.06.2022

  Протокол № 7 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 04.02.2022

  Протокол № 7 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 04.02.2022

  Протокол № 8 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 06.06.2022

  Протокол № 7 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут", які проведені дистанційно 04.02.2022

  Протокол #4 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" від 18.02.2021

  Протокол #4 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" від 18.02.2021

  Протокол № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" від 06.12.2019

  Протокол № 2 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 15.04.2019.

  Протокол № 3 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" від 06.12.2019

  Протокол №1 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 30.05.2018

  Протокол №1 загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут” від 30.05.2018

  Протокол № 6 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Харківенергозбут"

  Протокол № 5 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут”

  Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 10

  Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 10

  Протокол зборів ПРАТ

  Протокол № 5 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Харківенергозбут”

  Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 10

  Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 10

 • Оголошення для акціонерів

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.11.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.11.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.11.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.01.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.01.2023

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.01.2023

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 29 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 02 березня 2023 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 02 березня 2023 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 02 березня 2023 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів

  Повідомлення про дистанційне проведення 24 квітня 2023 року річних Загальних зборів

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.04.2022

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.04.2022

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.04.2022

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 06 червня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.10.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.10.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01.10.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.01.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.01.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 28.01.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22.04.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.03.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.03.2021

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.03.2021

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 18 лютого 2021 року позачергових Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про дистанційне проведення 28 квітня 2021 року річних Загальних зборів ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ "Харківенергозбут", призначених на 14.04.2020 р.

  Повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ "Харківенергозбут", призначених на 14.04.2020 р.

  Інформація про кількість акцій - 09.04.2019

  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.12.2019

  Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначенних на 06.12.2019.

  Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, призначенних на 06.12.2019.

  Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Харківенергозбут", призначених на 15.04.2019р.

  Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  Проект Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут»

  Пропозиції акціонера щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрА

  Пропозиції акціонера щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрА

  Пропозиції акціонера щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних збор

  Пропозиції акціонера щодо питань проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних збор

  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІСІЇ

  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІСІЇ

  Оголошення про акціі

  Оголошення про акціі

  Оголошення про акціі

  Інформація про кількість простих голосуючих акцій.

  ogoloshennya_pro_akciyi_na_22.03.23.doc

  ogoloshennya_pro_akciyi_na_22.03.23.pdf

  ogoloshennya_pro_akciyi_na_22.03.23.pdf.p7s

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах акціонерів

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера)

  perelik_dokumentiv_shcho_maye_nadaty_akcioner_dlya_uchasti_u_zza.doc

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  perelik_dokumentiv_shcho_maye_nadaty_akcioner_dlya_uchasti_u_zza.pdf

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних ЗЗА ПрАТ “Харківенергозбут”

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Перелік документів, що має надати акціонер

  Опис пропонованих змін до політики винагороди порівняно з попереднім періодом

  Опис пропонованих змін до політики винагороди порівняно з попереднім періодом

  Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду

  Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про виплату дивідендів

  Повідомлення про відсутність кворуму

  Повідомлення про відсутність кворуму

  Повідомлення про відсутність кворуму

  Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій

  Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій

  Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій

  Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій

  Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Акціонерного товариства ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про перенесення дати проведення річних Загальних зборів Акціонерного товариства ПрАТ «Харківенергозбут»

  Повідомлення про обрану Товариством депозитарну установу

  Пропозиції до проектів рішення з питань порядку денного ПЗЗА