ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Перелік законодавчих актів, що регулюють діяльність в сфері постачання природного газу

 • Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text
 • Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2496.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15#Text
 • Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2493.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text
 • Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2494.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text
 • Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.02.2017 №201.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17#Text
 • Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10.12. 2015 № 887-VII.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
 • Постанова НКРЕКП «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу» від 21.09.2017 №1156.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17#Text
 • Порядок пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення», затверджені Постановою КМУ «№1687 від 08.12.2006 року.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1687-2006-%D0%BF#Text
 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22.05.2003 року.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
 • Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII від 22.09.2016 року.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#n494
 • Закон України «Про природні монополії» № 1682-III від 20.04.2000року.>

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text
 • Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.996 року.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
 • Порядок укладання договору постачання природного газу споживачами, які не є побутовими.

  https://www.nerc.gov.ua/?id=18962
 • Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 №2500.

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1386-15#Text