ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ"

Порядок зміни постачальника

Споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із відповідною заявою. Якщо до початку процедури зміни постачальника на об’єкті споживача було припинено (обмежено) постачання природного газу у зв’язку із наявною заборгованістю, постачання природного газу новим постачальником може здійснюватися після оплати всієї заборгованості перед постачальником, за ініціативою якого було припинено (обмежено) постачання природного газу.

З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником. Постачання природного газу новим постачальником починається з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника.

Для побутового споживача порядок зміни постачальника наступний:

Споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу. Порядок подання заяви-приєднання до договору постачання природного газу визначений розділом ІІІ V Правил постачання природного газу. Отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від споживача, який має намір змінити діючого постачальника, є початком процедури зміни постачальника.

Порядок зміни постачання побутовим споживачем визначений розділом V Правил постачання природного газу. Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання природного газу від споживача. Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник письмово протягом трьох робочих днів повідомляє споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу новим постачальником.

Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником. Попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після виключення побутового споживача з Реєстру його споживачів в інформаційній платформі зобов’язаний виставити такому споживачеві остаточний рахунок з урахуванням усієї непогашеної суми заборгованості, у тому числі за графіком погашення заборгованості (за його наявності) за договором постачання природного газу. Побутовий споживач зобов’язаний здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів з дня виставлення такого рахунку.

Для споживача, що не є побутовим, порядок зміни постачальника наступний:

Порядок зміни постачання споживачем, що не є побутовим, визначений розділом ІV Правил постачання природного газу. Зміні постачальника має передувати укладення договору постачання природного газу з новим Постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу в певному розрахунковому періоді.

Для зміни постачальника у споживача має бути відсутня прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником, що підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків. В разі наявної заборгованості у діючого постачальника споживачем до нового постачальника надається письмовий дозвіл діючого постачальника на перехід споживача до нового постачальника. Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше 21 (двадцяти одного) дня з дати отримання постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника. Зміна постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється відповідно до вимог розділу 5 глави ІV Кодексу ГТС.